websak

Annonse


Unik saksbehandling på Web

websakWeb-sak tillater samtlige ansatte og folkevalgte i kommunen å benytte samme saksbehandlersystemet.

Lærere, barnehagestyrere og saksbehandlere på teknisk etat får via en intranettløsning tilgang til den samme informasjonen, lagret på en sentral plassert informasjonstjener.

Microsoft Office
Systemet er knyttet opp mot Microsoft Office. Lister og dokumenter som skrives inn i Word, kan alternativt lagres som HTML-dokumenter og plasseres direkte i informasjonstjenerens SQL-database.

Som søkeverktøy brukes Microsoft Explorer.

Annonse


KOARK
Saksbehandlingssystemet er spesielt utviklet med tanke på små og mellomstore kommuner, og er tilpasset den kommunale arkivstandarden KOARK.

Informasjonstjeneren som benyttes i systemet kan alternativt leveres med en lukket intranet-løsning, med er internettløsning som tillater ekstern informasjon, eller som en regional turistinformasjonstjener, sier Hansen.

Fullstendig
Foreløpig er det bare grunnversjonen av Web-sak som er leveringsklar. Planene for viderutvikling av det kommunale saksbehandlingssystemet foreligger allerede.

I første omgang vil kommuneversjonen av økonomisystemet UniMicro bli integrert. Den enkelte saksbehandler f.eks på teknisk etat, vil da kunne få oversikt over relevant informasjon tilhørende kommunekassereren.

Innscanning
Ferdig utviklet vil Web-sak også tillate innscanning av innkommende dokumenter. Kommunalt ansatte og folkevalgte vil da kunne laste ned alle dokumenter vedrørende «sine» saker via nettet, ikke bare dokumenter som er generert av kommunens egne ansatte.

– Innscanningsrutinene skal være ferdig utviklet før sommeren, sier Hansen.

Annonse