Kverum, Bitte

Annonse


Myter om IT-lønn

Kverum, BitteLønnsveksten i bransjen har de siste to årene vært på 10,1 prosent. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser en generell lønnsvekst i samme periode på 8,4 prosent.

Ingen lønnspiral
Det er liten tvil om at personer med spesiell kompetanse innen IT og telecom er mangelvare. Dette har likevel ikke ført til en lønnspiral med retning himmelen. Faktisk viser tall vi har hentet inn fra fire større aktører i bransjen en økning som ligger kun 1,8 prosent over den generelle lønnsøkningen i samfunnet.

– Dette er ikke overraskende for oss, sier organisasjonsdirektør Bitte Kverum i Telenor Mobil til Telecom Revy.

Kompetanseheving
Tall fra Telenor Mobil viser en gjennomsnittlig lønnsøkning fra 1995 til 1997 på 8,5 prosent for teknisk personell.

Annonse


Telenor Mobil har valgt å satse mye på intern kompetanseheving, noe de mener også er viktig for arbeidsmiljøet.

– I en undersøkelse vi har foretatt blant våre ansatte svarte 77 prosent ja på spørsmålet om de var fornøyd med kompetanseutviklingen i bedriften, sier Kverum.

Individuelle variasjoner
I Alcatel er de heller ikke overrasket. Tall herfra viser en gjennomsnittlig økning på 11 prosent.

– Vi visste at bransjen lå noe høyere enn gjennomsnittet. Samtidig er det nok store individuelle variasjoner, sier personalsjefen i Alcatel Erik Strøm til Telecom Revy.

– Interessante tall
Per Morten Hoff i Kontor- og Datateknisk Landsforening mener tallene er interessante. Han viser til at det i lang tid har vært mye rykter og myter om lønningene i bransjen, og at absolutt ikke alt har sin rot i virkeligheten.

– En av forklaringene kan være at bedrifter i større grad enn tidligere går inn for å kjøpe medarbeidere fra hverandre, og at man da hører om ansatte som har fått flere hundre tusen for å bytte arbeidsplass. I enkelte segment, for eksempel systemprogrammering, er det ikke tvil om at det eksisterer et sterkt lønnspress, men noen eksplosjon er det ikke snakk om, sier Hoff.

Vil selv undersøke
KDL mener det er viktig og få riktige tall på bordet, og vil selv over nyttår foreta en lønnsundersøkelse. Hoff regner med at resultatet fra denne undersøkelsen vil foreligge i mars neste år.

Små- og nye bedrifter
Mens de større bedriftene har en klarere lønnsprofil, er det ofte de mindre bedriftene og nyetablerte bedrifter som må ut på markedet og kjøpe den nødvendige kompetansen.

– Vi er inne i en periode med rask vekst og mange nye operatører og ser at de som ikke bygger opp kompetansen i bedriften må ut å kjøpe denne, sier Strøm.

Kampen om kompetansen
For mange er det attraktivt å jobbe i IT/telecombransjen, og så lenge bedriftene betaler markedslønn er ikke rekrutteringen spesielt vanskelig.

– Det er en utfordring for oss å hente inn de folkene vi vil ha, og vi føler at vi får et rimelig bra tilslag. Situasjonen er absolutt ikke kritisk, sier Strøm.

Miljøet avgjør
I Telenor Mobil føler de at et godt arbeidsmiljø er avgjørende for rekrutteringen.

– Vi føler at mange mener det er attraktivt å jobbe hos oss. Spesielt for unge mennesker som er opptatt av å lære og vil ha muligheter til å utvikle seg er Telenor en bedrift med mange muligheter, sier Kverum

Fleksibilitet
– Samtidig blir en fleksibel holdning fra arbeidsgivers side viktigere og viktigere for å holde på kompetansen. Vi må kunne tilby ordninger i forhold til levering/henting av barna, muligheter for å arbeide hjemmefra og så videre, sier Kverum.

Store variasjoner
– Hva er så årsaken til at mange er av den oppfatning at IT/telecombransjen opererer med skyhøye lønninger?

– Det er en ganske kraftig differensiering. Eksempelvis er lønningene høye for helt spesielle seniorstillinger, sier Erik Strøm.

Kverum peker på den kraftige lønnsøkningen blant toppledere i bransjen som en mulig forklaring.

– Spesielt i bedrifter som går godt vil lederlønningene ligge høyere, men i bransjen generelt er det ikke noe klondyke, sier hun.

Kraftig økning på toppen
Topplederlønningene generelt har hatt en økning på hele 28 prosent det siste året. De oppsiktsvekkende tallende kommer frem i en undersøkelse gjennomført av Norsk Institutt for Personalutvikling- og administrasjon (NIPA).

Samtidig viser beregninger fra Statistisk Sentralbyrå en økning på 3,9 prosent i samme periode. Bedriftene som deltok i undersøkelsen fikk være anonyme. Det er spesielt i små og mellomstore bedrifter at økningen har vært størst, skriver VG.

Mest å hente innen olje og data
Småbedrifter er i undersøkelsen definert som bedrifter med mindre enn 500 ansatte. Toppledere i de største virksomhetene har hatt en moderat lønnsøkning. Undersøkelsen slår også fast at data- og oljebransjen er de som betaler sine ledere mest.

Fakta
Lønnsvekst for teknisk nøkkelpersonell i IT-bransjen fra 1995 til 1997:

  • Alcatel: 11 prosent
  • Ericsson: 9,5 prosent
  • ARK: 8 prosent
  • Telenor Mobil: 8,5 prosent

    Beregninger fra Statistisk Sentralbyrå viser en generell lønnsvekst i samme periode på 8,4 prosent.