Annonse


Jobb på timen via weben

Særlig i USA er Online-rekruttering utbredt, og mange tusen bedrifter og jobbsøkere bruker Internett som arbeidsformidler. Det er flest teknologi-bedrifter som benytter Internett til søk av medarbeidere.

Jobb-baser
Bedriftene annonserer på sin egen hjemmeside, men stadig flere benytter også egne Internettbaserte jobb-baser.

Arbeidssøkere benytter bedriftenes hjemmesider for å skaffe seg mest mulig informasjon om selskapet, men velger ofte selv å være registrert, og å bli presentert i jobb-baser.

CV-børs
– Vi lever av en rask gjennomstrømming, og er ikke et rekrutteringsbyrå i tradisjonell forstand. CV- Base er en CV-børs hvor de som ligger i basen er søkbare for alle, sier daglig leder Roger Bytingsvik.

Annonse


– Et rekrutteringsbyrå lever av å bruke tid på oppdrag som fort koster 100.000 kroner for oppdragsgiver. Formidler vi én kontakt som fører til ansettelse, betaler arbeidsgiver 2000 kroner, sier han.

Ventet med lanseringen
CV-Base ble lansert på Internett i februar i år, mens planene for etablering har eksistert siden 1988.

– Vi ville vente med vår etablering på nett til Internett var mer anvendbart og utbredt. Internett har også en del begrensninger når det gjelder programmering av systemene, og det har vært viktig å gjøre tester for å finne optimale søkesystemer. Vårt system kan nå nesten fullautomatiseres, sier Bytingsvik.

Annonse


Annonse


Annonse