Annonse


Fortsatt vekst for Siemens

Ordreinngangen steg med 36 prosent i forhold til året før, til 708 millioner kroner. Omsetningen viste en økning på hele 40 prosent fra året før, til 710 millioner kroner. Resultatet ble 17 millioner kroner. Dette er en forbedring fra året før på 66 prosent, melder SNI.

I SNI-konsernet er SNI Norge blant de fem landene som viser størst vekst.

Blant de fem største i Norge
Adm.direktør Ole Chr.Iversen sier i en kommentar at den positive utviklingen blant annet er et resultat av kanalstrategien på produktsiden, flere store kontrakter og en positiv utvikling innen internasjonalt salg av dokumenthåndteringsløsningen DocuLive.

Iversen sier videre at SNIs målsetting om å bli blant de fem største på PC- markedet i Norge ser ut til å oppfylles. Akkumulert på året er SNI nr.4 med omlag 21.500 solgte PCer.

SNI flyttet nylig inn i nye lokaler og har dermed samlet all virksomhet på Linderud i Oslo.

Annonse