Annonse


XDSL vil bremse ISDN

Når det på kort sikt vil bli vekst for begge tjenester skyldes det teleoperatørenes behov for å effektuere trafikk i koppernettet og et sterkt økt båndbreddebehov.

XDSL er fellesbetegnelsen for en rekke standarder for overføring av data på vanlig kopperbasert telefonlinje.

Overtar
Ovum konkluderer imidlertid med at etter hvert vil ulike DSL-teknologier (Digital Subscriber Line) overta for ISDN og stanse veksten i ISDN. Det er interessant å merke seg at de likevel tror på ISDN-vekst helt fram til 2003.

DSL-teknologi kan gi meget høy båndbredde på vanlig telefon. Telenbor setter over nyttår i gang et pilotprosjekt med ADSL – asykron digital abonnementslinje som vil gi 1,5 Mbit inn til bruker og 640 kbit ut fra bruker.

Kommersiell
Telenor planlegger kommersiell tjeneste mot slutten av neste år. 17 prosent av norske telefonabonnenter har nå ISDN-tilknytning. Dermed har vi gått forbi Tyskland og har verdens høyeste ISDN-penetrasjon.

Annonse


Annonse


Annonse