Sponheim, Lars ny

Annonse


Sponheim får ros

Sponheim, Lars nyForum for IT-næringene peker på mangelen på kompetanse som et av de største problemene, og mener den største utfordringen for regjeringen ligger i å styrke både utdanning og utstyrssituasjonen i skolen.

Vil sette i gang tiltak
Sponheim signaliserte på møtet at regjeringen vil sette i gang tiltak for å avhjelpe den vanskelige situasjonen med stor mangel på IT-kompetanse i næringslivet.

Etablert
Forum for IT-næringene ble opprettet av tidligere næringsminister Grete Knutsen, og består av representanter for norsk IT-næring, forskningsmiljøene, utdanningsinstitusjoner, LO og departementene.

Blant deltagerne på møtet var Tom Adolfsen fra Merkantildata, visekonsernsjef Ole Petter Håkonsen i Telenor og IT-investor Terje Mikalsen, melder Dagens Næringsliv.

Annonse


Forumet skal gi råd til Nærings- og handelsdepartementet som skal legge frem en IT-plan for næringslivet rett over nyttår.

Høyere lønn eller opsjoner
Et annet viktig spørsmål for IT-næringen er regjeringens holdning til opsjoner. Spesielt små bedrifter har problemer med å hente inn og holde på kompetanse. Mange ønsker derfor å tilby opsjoner til de ansatte, noe som i praksis er umulig med dagens skatteregler.

Annonse


Annonse


Annonse