Annonse


Forsvarsleverandørallianse

Selskapet K2IS-Hus vil være Hærens Forsyningskommandos kontraktspartner og systemintegrator for framtidige K2IS anskaffelser til Hæren.

Godkjent
– Forsvarsdepartementet har godkjent avtalen mellom forsvarsleverandørene og Hærens forsyningskommando, sier Knut Nilsen i Norske Forsvarsleveranser til Dagens Telecom.

Fem samarbeidspartnere
Bedriftene som inngår i samarbeidet er Kongsberg Ericsson, Communications AS, Siemens AS, Alcatel Telecom Norway AS, og Kongsberg Data Defence & Aerospace AS og Ericsson Radar AS.

Integrert miljø
Avtalen har til hensikt å videreutvikle den kompetanse som er etablert gjennom utvikling og produksjon av blant annet Taktisk kommunikasjonssystem og Multirolle Radio (MRR).

Annonse


Hæren står i de kommende år foran store anskaffelser av nye systemer. I neste års statsbudsjett er det satt av 60 millioner kroner bare til investeringer i MRR.

Det er viktig at nødvendig kompetanse for å integrere disse systemene i eksisterende arkitektur av systemer er tilgjengelig og utnyttes på en effektiv og rasjonell måte, heter det i en pressemelding fra Forsvarsdepartementet.

Fremmer norsk industri
Avtalen inngår i Forsvarsdepartementets næringspolitiske strategi. Strategien har blant annet som målsetting å legge forholdene til rette for at norsk forsvarsindustri skal kunne gjennomføre de strukturelle endringer.

Slike endringer ansees nødvendig for at industrien også i fremtiden skal være konkurransedyktig ved anskaffelser til Forsvaret.