Annonse


Fokus på IP-telefoni

Det er like før store brukergrupper tar i bruk telefontjenester over Internett i steden for det tradisjonelle telenettet. Under Telecom Dagene som arrangeres 8. og 9. desember vil IP-telefoni bli ytterligere belyst.

Løsninger for tale
– Tidlig neste år vil Telenor Nextel tilby løsninger for tale over Internett. Seinere på våren vil det foreligge løsninger for multimediakommunikasjon, sier Ivar Plahte til Dagens Telecom.

Plathe er forretningsansvarlig for Telenor Nextels Internett-engasjement

– Løsningene vil primært rette seg mot bedriftsmarkedet med profesjonelle PC-brukere i sentrum. sier han.

Annonse


Prises fra kvalitet
Nextel vil tilby ulike former for IP-telefoni. Prising på tjenestene vil også være ulik, alt etter hvilken båndbredde som tjenesten krever.

– Det stilles helt andre krav til vanlig taltetelefoni enn til høykvalitets video-overføring. Det vil også være forskjeller på taletelefonien, sier Plathe.

CD-kvalitet
– Vi vil kunne tilby CD-kvalitet på tale. Dette krever en annen båndbredde enn de som klarer seg med dårligere talekvalitet.

– Det vil også være store forskjeller på typer videokonferanser fra overføring av stillbilder til sanntids video-overføring av høy kvalitet, avslutter han.

Annonse


Annonse


Annonse