Annonse


Allianse overtar Data Consult

– Vi har store forventninger til sammenslåingen, og mener vår felles produktportefølje vil styrke vår posisjon i forhold til norske kommuner og fylkeskommuner, sier adm. direktør Kjell Rune Nakkestad til Dagens Telecom.

Geografisk spredning
En annen viktig konsekvens av sammenslåingen er at Telenor Allianse nå i større grad får en geografisk spredning på kompetansen i og med at Data Consult holder til i Tromsø og virksomheten her vil fortsette.

– Alle de 30 ansatte i Data Consult er tilbudt en stilling i Telenor Allianse AS, sier Nakkestad.
Telenor Allianse AS overtar Data Consults aktiva, gjeld og avtaler mot kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere.

Annonse