Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Mer datakraft til Tromsø

TELEGRAM: Telenor Bedrift og Hewlett-Pacard Norge ble valgt som samarbeidspartnere når Institutt for informatikk ved Universitetet i Tromsø nå etablerer en lenge etterlengtet ny teknologiplattform.

Institutt for informatikk ved Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet ved Universitetet i Tromsø har lenge ønsket å tilby studentene avanserte informatikk studier.

Nå starter utskiftningen av eksisterende foreldet RISC-basert UNIX-utstyr og inn kommer moderne datamaskiner med Intel Pentium-basert multi-operativsystem med Windows NT som basis operativsystem.

Avansert utstyr
I leveransen inngår en multidatamaskin bestående av fire åtteveis tjenermaskiner med 2GB internlager og innbyrdes høykapasitet Gigabit nett, to fireveis tjenermaskiner hver med 1 GB interlager. I tillegg kommer ca 70 kraftige Pentium II toveis arbeidsstasjoner hver med 256MB interlager og nettverksutstyr, samt programvare.

Den totale kostnaden på over seks millioner kroner er finansiert gjennom bevilgninger fra Norges Forskningsråd, egne midler og ekstra bevilgninger fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Det er også gitt betydelige rabatter fra leverandørenes side, ifølge en pressemelding.