Annonse


Rimi-priser på bedriftstelefoni

– Vi skal ikke kable Norge på nytt. De tjenestene våre kunder trenger, kjøper vi hos den operatøren som gir de beste og billigste tele- og datatjenestene som finnes i markedet, sier daglig leder Geir Eek i ID Norge til Dagens Telecom.

Villniss av tjenester
Eek er overbevist om at kundene vil trenge en totalleverandør for tele- og datatjenester i fremtiden.

– Etter teleliberaliseringen vil kundene få et villniss av tjenester å velge mellom, og vi er overbevist om at det blir behov for noen til å sy sammen løsninger etter bedriftenes behov. Vi liker å kalle oss det kompetente mellomledd, og vil operere på samme måte som reisebyråene gjør, sier Eek.

Rimi-priser
Internett-telefoni er foreløpig for dårlig og usikkert til at Eek vil tilby dette, han vil heller skaffe lave ringepriser ved å få til stordriftsavtaler med leverandørene.

Annonse


– Vi kjøper inn tele- og datatjenester i store kvanta, dermed oppnår vi avtaler om svært lave priser, akkurat som Rimi gjør innenfor dagligvare. Men vi vil satse sterkt på service, det blir ingen telefonsvarere eller musikktelefoner å møte når kundene ringer til oss, sier Eek.

Bytter navn
Fra 1. januar bytter ID Norge navn til ID ComNet. Selskapet har også planer om børsnotering, og vil i løpet av første kvartal gå ut i markedet for å hente inn mellom 15 og 25 millioner kroner i ny kapital.

Annonse


Annonse


Annonse