Hermansen (glad)

Annonse


Investeringer på 40 mrd

Hermansen (glad)Investeringer i denne størrelsesorden tilsvarer tre Gardermoen-utbygginger. Hermansen har tidligere bedt om tre milliarder i kapital til investeringer i utlandet. Dette beløpet tilsvarer ekspedisjonsbygningen på Gardermoen, ifølge Dagens Næringsliv.

Private investorer?
Samferdselsminister Odd Einar Dørum vil i løpet av kort tid legge fram for Stortinget hva regjeringen mener om Telenors planer. En måte å skaffe kapital til investeringene på, er delprivatisering av den gamle monopolisten, men her går frontene i debatten tvers gjennom regjeringen.

Sponheim positiv
Næringsminister Lars Sponheim (V) har tidligere stilt seg positiv til delprivatisering, mens Kristelig Folkepartis Helen Moldvær Grimstad har uttalt til Dagens Telecom at partiet ønsker et 100 prosent statlig Telenor.

Halvparten i utlandet
Ifølge Dagens Næringsliv er planen å investere omlag halvparten av de 40 milliarder kronene i Norge, mens resten skal benyttes til Telenors internasjonale engasjementer.

Annonse


Avisen siterer PR-markedsjef Fredrik Grindland i Telenor International som sier at omsetningen i utlandet i år 2002 skal være på 18 milliarder kroner.

Omsetter for 3,7 milliarder
Telenor omsetter i år for 3,7 milliarder kroner utenfor Norges grenser, etter investeringer på 2,4 milliarder kroner i perioden 1994 til 1996. Konsernet omsetter i underkant av 20 milliarder kroner i år, og planlegger en økning til 35-40 milliarder i løpet av en femårsperiode, ifølge Dagens Næringsliv.

Annonse


Annonse


Annonse