Markussen

Annonse


Fremtiden er outsourcing

MarkussenVisepresident Peter Søndergård i Gartner Group mener imidlertid det er grobunn for konflikt når det gjelder hva bedriftene i fremtiden ønsker å outsource og hvilke oppgaver leverandørene ønsker å source.

Konflikt
Søndergård tror at vi i fremtiden vil se et økt tilbud av konsulenthjelp innenfor IT-ledelse og -strategi, fordi dette er de mest lukrative oppgavene. Imidlertid mener han bedriftene vil være best tjent med å beholde slike oppgaver selv og i større grad outsource mer grunnleggende oppgaver som drift og infrastruktur.

Gjelder ikke Norge
Markedsdirektør Svein Erik Markussen i Telenor Bedrift Divisjon IT-service er beredt til å ta på seg outsourcing-oppdrag på drifts-nivå også i fremtiden. Han tror ikke Gartner Groups spådommer nødvendigvis gjelder for det norske markedet.

– Jeg mener at det vil bli stadig mer aktuelt med oppdrag også på mer administrativt nivå, sier Markussen til Dagens Telecom.

Annonse


Rådgivning
Divisjonsdirektør Terje Prestmo i Telenor støtter Markussen:

– Vi kommer til å satse mer på rådgivning i Divisjon IT-service. Dette er en del av markedet vi vil få et større grep om, sier han.

Ren funksjonalitet
– Jeg tror det vil åpne seg et marked for kjøp av ren funksjonalitet, der leverandøren står for hele systemet, helt ned til maskinvaren. På en måte er det jo å gå over bekken etter vann å først investere i utstyr, for deretter å outsource fordi man likevel ikke har kapasitet til å drifte selv, sier Markussen.

Annonse


Annonse


Annonse