Annonse


Flere IT-ingeniører i nord

– Narvik ble av den forrige regjeringen utnevnt til IT-hovedstad i Nord-Norge. En naturlig utvikling er da at sivilingeniørutdanningen i byen får en renere IT-profil, sier direktør ved Høgskolen i Narvik, Olav Soleng, til Dagens Telecom.

– Vi har søkt om å få opprette utdanning innen data, elektro- og romteknologi, som en av to store fagkretser studentene kan fordype seg i. At vi oppretter nye fagområder vil skje innenfor de rammene vi allerede har, sier han.

Ekspertise utenfra
Soleng er inneforstått med at det er vanskelig å få tak i fagpersonell som kan undervise i de nevnte fagområdene.

– Vi vil legge opp undervisningen i konsentrerte bolker. Det blir dermed enklere å hente undervisningskapasitet utenfra. Vi har tidligere samarbeidet med Universitetet i Luleå og NTNU for å leie inn fagekspertise.

Annonse


Nytt bygg
Høgskolen i Narvik (HiN) åpnet i forrige uke nye lokaler og har nå en samlet bygningsmasse på 26.500 kvadratmeter. Lokalitetene er dermed på topp både utstyrs- og arealmessig.

At høgskolestyret vil søke om IT-utdanning ble tatt opp med statsråd Jon Lilletun i Kirke, Undervisnings- og Forskningsdepartementet da han åpnet de nye lokalene.

Omdisponering
– Det vi primært ønsker er at departementet kan behandle søknaden raskere enn vanlig, sier Soleng.

– Vi går ut fra at dette ikke vil være noe problem siden samfunnet har et enormt behov for denne typen arbeidskraft.

– At vi heller ikke ber om nye midler, men om å omdisponere de midlene vi allerede får bevilget, skulle ytterligere forenkle saken.

Nordnorsk kompetanse
– Vi ønsker heller ikke å konkurrere med den IT-utdanning på sivilingeniørnivå som foregår i Tromsø. Vårt mål er heller å komplettere den undervisningen som allerede foregår og bygge opp andre fagområder, sier Soleng.

– Flere utdannede IT-ingeniører betyr en styrking av denne kompetansen i landsdelen. All erfaring viser at desto flere vi utdanner i Nord-Norge, desto større sjanse er det for at ekspertisen blir værende i landsdelen.