Dørum1/12

Annonse


Dørum åpner døra?

Dørum1/12Samtidig understreker han at Telenor må være best hjemme om de skal lykkes på utenlandsmarkedet.

Telenor byttet ut sin siste analoge sentral mandag. I den forbindelse ble det holdt en liten markering i Telenorkonsernets nye kundesenter i Oslo. Konsernsjef Tormod Hermansen, styreformann i Telenor Arnfinn Hofstad og visekonsernsjef Ole Petter Håkonsen var. blant de som ønsket ministeren velkommen.

Mimring
Så sent som på begynnelsen av 80-åra var det 80.000 på venteliste i Norge for å få telefon.
– Jeg husker den tiden da jeg hadde bestilt telefon, og stadig sjekket hvor langt jeg hadde rykket frem i køen for å få den, sa samferdselsministeren, og fortalte at den første telefonen han hadde var arvet fra onkelen til kona.

Den tiden var Telenor ett av de landene med dårlig utbygget telestruktur.
– Det var en opplest sannhet at Norge med sin spredte bosetting var vanskelig å bygge ut. Det var en naturlov at det måtte være dyrt og dårlig, sa visekonsernsjef Ole Petter Håkonsen. – Men vi godtok ikke standpunktet og i dag er Telenor blitt et av Europas mest moderne telekonsern.

Annonse


Europeisk ekspansjon
Mandag meldte Dagens Næringsliv at Telenors sjef ønsker å investere 40 milliarder kroner i telemarkedet de neste fem årene. Telenor ønsker tre milliarder friske kroner, og håper på delprivatisering og notering på Oslo Børs.

Gjennomføres
Dørum ville ikke forplikte regjeringen, men han ønsket Telenor lykke til og holdt samtidig en dør på gløtt for ønsket om å bli en sentral europeisk teleaktør.
– Noen har vært gale nok til å ha en visjon, og det er behov for visjoner som kan gjennomføres. Dere har stått dere godt i kommunikasjonsbransjen og jeg regner med at dette vil fortsette, lykkønsket Dørum.

Annonse


Annonse


Annonse