Lill-Ann Hunes

Annonse


Combo samler troppene

Lill-Ann HunesCombo-arrangementet er ment å skulle være mer enn en hyggelig førjulstur til London, selv om den nok er DET også.

Fra fredag til lørdag får kundene til divisjon IT-Service mulighet til å la seg inspirere gjennom det faglige programmet og til å møte likesinnede og representanter fra leverandøren i mer uformell sammenheng.

Kundene samles
Combo er brukerforeningen for Telenor Bedrift og skal være en pådriver for kundenes interesser. Foreningen ble etablert i mars 1995 for å være et felles forum for brukerne av utstyr og tjenester fra daværende Comma, i dag en del av Telenor Bedrift Divisjon IT-service.

IT-fremtiden
I det faglige programmet er det lagt stor vekt på fremtiden innen IT, og hvilke trender den IT-ansvarlige bør være ekstra oppmerksom på i tiden som kommer.

Annonse


Høy-aktuelle temaer på Combo er hacking og virus, telependling/fjernarbeid og År 2000-problematikken.

Faglig tyngde
Blant foredragsholderne finner vi den danske visepresidenten i Gartner Group, Peter Søndergaard og professor Peter Cochrane fra British Telecom. Begge trekker opp linjene fremover, i et femårs-perspektiv. De tar blant annet for seg PC-NC-problematikken og Internetts utvikling.

Dagens Telecom gir deg mer fra Combo utover helgen.

Annonse


Annonse


Annonse