Annonse


Med PCen i kuvøse

Bedriften Compu-Clean sine tre ansatte drev tidligere med kjøp og salg av brukt datautstyr. Behovet for grundig rengjøring av maskinene før videre salg førte frem til ideen som utviklet seg til rensemaskinen de nå har tatt patent på i Norge. Compu-Clean har også søkt patent i Sverige og fått beskyttelse av produktet i Tyskland. I fjor fikk selskapet Statens nærings- og distriktsutviklingsfonds idé- og nyskapningspris Reodor.

Støvløfter
Hele prosessen fra ide til en ferdig prototype tok ett år.

– Det startet med at vi kjøpte en støvsuger som både sugde og blåste, sier Terje Iversen i Compu-Clean. Dette viste seg imidlertid fort at ikke var godt nok..

– En dag stod vi i gangen og diskuterte ulike løsninger. Ved siden av stod en printerkasse og plutselig skjønte vi at her hadde vi noe, sier han.

Annonse


Kassen fikk plexiglass med to hull på toppen. Det ble laget et eget motorrom og satt på filtere. På gamle PCer ble det prøvd ut hvordan de best fikk støvet til å løfte seg.

Rengjøringsfirma eller datafirma?
– Vi befinner oss i grenseland mellom et datafirma og et rengjøringsbyrå, sier Terje Iversen. Flere andre selskaper driver med utvendig rens av datamaskiner. På gode dager renser Iversen rundt 15 maskiner. Fullstendig innvendig rens av maskinen med skjerm og tastatur koster 550 kroner. Kundene er stort sett større bedrifter eller organisasjoner, men også privatpersoner benytter seg av muligheten til en skikkelig rengjøringav maskinvaren.

– Hvor ofte det er nødvendig å rense maskinen vil variere, avhengig av miljøet, men vi anbefaler kunden å foreta en rens en gang å året, sier Iversen.

Slik foregår rensingen
Selve rensingen foregår på følgende måte: Dekselet på maskinen fjernes. Maskinen plasseres i et lukket kammer, også kalt kuvøsen, og ved hjelp av temperert luft blåses maskinen ren for støv. Luften blir resirkulert og støvet samles opp i egne filtre. Årsaken til at luften er temperert er at som oftest har maskinen vært i bruk rett før prosessen settes i gang, og hvis luften ikke holder samme temperatur kan de sårbare delene i maskinen ta skade. “Kuvøsen” er sammenleggbar og rensingen foregår ute hos kunden. Prosessen tar omlag 20 minutter.
Teoretisk sett kan prinsippet bak Compu-Clean også benyttes til rens av TVer.
– Vi har allerede fått henvendelser om å utvikle en maskin som kan rense TV-apparater, noe vi vil vurdere, sier Iversen.