Annonse


Løpsk mobilbruk

Fylkeskommunen har ingen fullgod oversikt over antall mobiltelefoner, abonnement og hvor mye telefonene brukes til privat bruk, heter det i Adresseavisen.

Liten oversikt
I første omgang fant Fylkesrevisjonen at politikere og ansatte hadde 240 mobiltelefoner. En ny gjennomgang i samarbeide med Telenor og Netcom viste at dette tallet var for lavt.

Verre var det at bare et fåtall av brukerne hadde spesifiserte fakturaer, slik at det var mulig å trekke ut private samtaler fra regningene.

Vil bedre rutinene
Nå er fylkeskommunens administrasjon bedt om å forbedre rutinene og komme med en tilbakemelding innen 1. mars. Fylkesrevisor Vik er også betenkt over at nesten hver tredje leder ikke kjenner telefonreglementet i fylkeskommunen.

Annonse


Annonse


Annonse