Herbern, Stig ny1

Annonse


Kraftig subsidereduksjon

Herbern, Stig ny1– Vi kan ikke fortsette med å la våre eksisterende abonnenter betale for at de nye abonnentene skal få billige telefoner. Det er ganske enkelt ikke rettferdig overfor de gamle, siden mange av dem jo har vært trofaste Telenor Mobil-kunder i årevis.

Reduseres med 45 prosent
På denne måten begrunnet Telenor Mobils adm. direktør, Stig M. Herbern, beslutningen om at provisjonen til forhandlerne skal reduseres med nærmere 45 prosent fra første januar.

Begrunnelsen er, nærmest ordrett, identisk med den holdning som Telecom Revy og Dagens Telecom lenge har hatt til den samme problematikken.

Kun 500 kroner i provisjon
I dag ligger provisjonene i prinsippet på 900 kroner – selv om de i enkelte tilfelle og i kampanjeperioder ligger enda høyere.

Annonse


Fra første januar må forhandlerne lære seg å leve med 500 kroner i provisjon.

Rimeligere telefoner
– Dette bør ikke egentlig har noen betydning for omsetningen til forhandlerne, hevder Herbern.

– Faktum er jo at prisen på selve terminalene jo er sunket med omlag 500 kroner, så jevnt over, de siste månedene. Derfor bør det forsatt være mulig for forhandlere å selge gode telefoner til en rimelig penge, og dermed opprettholde volumet, mener Herbern.

Oppgraderingstilbud kommer
Og det er ingen grunn til at forhandlerne bør fortvile, siden det er mye som tyder på at Telenor Mobil satser på en strategi som vil føre til stor omsetning også neste år.

Dette gjelder blant annet tilbudet om oppgradering fra gamle til nye, lettere og bedre telefoner for eksisterende abonnenter.

Ikke enige
Herbern har allerede i et halvt års tid snakket om behovet for å komme med et slikt tilbud.

– Vi har imidlertid ennå ikke klart å bli enige med oss selv om hvilken form dette tilbudet skal få. Vi regner imdlertid med å kunne komme med detaljene om det en gang i februar, sier Herbern til Dagens Telecom.

Skifte til dual band kommer
Et annet tiltak som også vil falle ut til forhandlernes fordel, er det nye GSM 1800-nettet som kommer i drift i de største byene i løpet av 2. halvår 1998.

– Vi regner med at vi må får fra 30 000 til 50 000 abonnenter innenfor Ring 2 i Oslo til å skifte til dual band-telefoner i løpet av høsten, og vi satser i første omgang på profesjonelle brukere. Vi kommer til å gå ut aktivt til å få flest mulig til å skifte til dual band-telefoner, sier Herbern til Dagens Telecom.

Og dermed skulle forhandlerne – i hvertfall i de største byene – være sikret god omsetning på dual band-fronten fra dag 1.

Annonse


Annonse


Annonse