Bratlie

Annonse


Fra spiker til mobil

BratlieDet er en markedsføringsekspert som nå skal lede Mobildata med 68 butikker og over 600 millioner kroner i årlig omsetning. Jobben som adm. dir. for MobilData er 52-åringens første i telebransjen. Før det har han markedsført gasser (AGA), gipsplater, konsulenttjenester, porselenstoaletter og spiker! Han begynte i mekanisk industri og er utdannet maskiningeniør. Deretter ble det byggvarer, Arabia sanitærporselen og Christiana Spigerverk. Siden han overtok der i 1993 har han snudd bedriften fra 50 millioner i omsetning og fem millioner minus på bunnlinja til 100 millioner i omsetning og 10 millioner pluss i resultat, skriver Telecom Revy.

Butikkspesialist
Per E. Bratlie jobbet fra 1986 til 1990 som seniorkonsulent i Trade Marketing. Det var dette firmaet som på mange måter lanserte hele filosofien om butikken som medium og sisteleddskommunikasjon. Trade Marketing utviklet en salgsstrategi som omfattet både strategirådgivning, reklame og opplæring.

– Men du er nå kommet til en bransje som er betydelig mer dynamisk enn både byggvarer og spiker. Kan du overføre dine erfaringer hit?

– Faktum er at det er helt andre bransjer som byggvare- og daglighandel som har utviklet kjedekonseptene best. Mobilbransjen er ung i forhold. Derfor tror jeg nok mine erfaringer kommer godt til nytte selv om de hurtige produktendringene i mobilbransjen setter store krav til hver enkelt medarbeider i MobilData-kjeden. Vi har opprettet en egen MobilData-skole for å øke kompetansen og oppdatere folk omkring i butikkene.

Annonse


Han ser det som en av sine viktigste oppgaver å sette mennesket i sentrum. De som skal selge mobile tjenester og utstyr må kunne visualisere og forenkle tilpasset hver enkelt kundes kunnskaper og behov.

Entrepenøren
Per E. Bratlie er en entreprenør. Han liker seg best når han får bygge opp en virksomhet, noe som har preget hele hans yrkeskarriere. MobilData har hatt lønnsomhetsproblemer. Da kjeden ble startet var den ensidig bedriftsinnrettet og hadde en avansert teknologisk fokus. Nå skal kjeden betjene både forbrukermarkedet og bedriftsmarkedet.

De røde tallene er alt snudd til sorte. Telenor Mobil eier denne kjeden 100 prosent. Men alle buikkene er selvstendige enheter. Og Bratlie sier han har full frihet til å utvikle MobilData som han vil uten hensyn til hva de andre Telenor Mobil-eide kjedene gjør.

Annonse


Annonse


Annonse