Annonse


Negroponte skjeller ut Europa

Negroponte, som er grunnlegger og sjef for Media Lab ved Massachusetts Institute of Technology (MIT), kom tirsdag med knusende kritikk av noen europeiske lands holdninger til Internett. MIT Media Lab er et forskningssenter i multimillion dollar-klassen.

Skryter av Skandinavia
– Jeg er full av beundring for situasjonen i de skandinaviske landene, sa Negroponte. Finland har det høyeste antall PCer per innbygger i hele verden, og Sverige den tetteste telekommunikasjonen, sa Negroponte under tirsdagens European IT Conference ’97 i Brussel.

Som utviklingsland
– Men det er nesten som om noen har tegnet en tykk strek under disse landene. Hvis du kaster et blikk på Frankrike og Tyskland, er det som i den tredje verden. Det samme gjelder i en viss grad England. Mens USA har over 60 millioner Internett-abonnenter, er det 6-10 millioner i Europa, sa Negroponte.

Svikter barna
– Europa svikter sine barn, sa Negroponte, og sammenliknet Internett-bruken i europeiske og amerikanske skoler. Han etterlyste større innsats fra myndighetene for å hjelpe de unge til å bli mer kjent med teknologi og Internett.

En menneskerett
– Internett-aksess burde være en menneskerettighet, akkurat som frisk luft. Jeg blir trist når jeg ser på den europeiske modellen, og jeg synes det er stor skam at Deutsche Telekom har satt opp prisen på lokalsamtaler, sa MIT-sjefen Nicholas Negroponte.

Annonse