Annonse


IT og telecom øker

Størst vil økningen være i IT-bransjen med åtte prosent, mot en forventet økning på 6,7 prosent for telecom.

For programmvare er økningen beregnet til ti prosent, og for tjenester knyttet til IT er økningen beregnet til mellom elleve og tolv prosent.

Europa bak
På tross av denne økningen er Europa fortsatt bak verdensmarkedet.

På verdensbasis viser tallene en økning for IT-bransjen på mellom ti og elleve prosent i året som kommer, men det for telecom-bransjen er forventet en økning på mellom 7,4 og 6,6 prosent.

Annonse


USA størst
Interessen for computere og programvare er spesielt stor i USA, som står for hele 42 prosent av det totale IT markedet.

Beregninger foretatt av EITO viser at IT markedet i USA vil øke med hele tolv prosent i 1997.

Annonse


Annonse


Annonse