Annonse


Fortrolig e-post overvåkes

Årsaken er at disse myndighetene benytter Lotus Notes til elektronisk korrespondanse og en såkalt sterk kryptering for å hindre at uvedkommende får tak i informasjon.

Tillater ikke eksport
Amerikanske myndigheter henviser til sikkerhetshensyn, og tillater ikke eksport av produkter med sterkere kryptering enn 40 bits. 40 bit er et mål for hvor kraftig en melding kodes. En koding av denne styrken er barnemat for ekspertene.

Lotus har likevel fått eksportere programvare med en sterkere og langt sikrere kryptering kalt 64 bits. Årsaken til dette er at Lotus har levert en krypterings nøkkel til den amerikanske etterretningstjenesten. Mens amerikansk politi må få rettens kjennelse til å benytte krypteringsnøkkelen, er det for etterretningstjenesten nok med en tillatelse fra justisdepartementet, skriver Politiken.

Visste ingen ting
Svenske myndigheter er forståelig nok sjokkert over avsløringene
– Jeg ante ingen ting om dette, sier Gunnar Grenfors som er Riksdagsdirektør.

Heller ikke den svenske forsvarsstabens datasikkerhetssjef visste noe om amerikansk etterretnings mulighet til å lese hemmelig svensk e-post.

Annonse