Annonse


EU mot nettsøppel

Målet er at de forskjellige europeiske nettoperatørene skal gå samarbeide om selv å regulere nettet.

Kommisjonen sier at et hjelpemiddel for å nå dette målet vil være å laget et nettverk av tipstelefoner, der vanlige brukere kan tipse om ulovligheter på nettet.

«Voksensider»
Dette kan være brudd på pornolover, forsøk på svindel, sikkerhetsspørsmål, rasisme, injurier, eller brudd på åndsverkslover.

Samtidig skal det også gis støtte til prosjekt for å hjelpe foreldre og lærere å skjerme barn mot å se materiale med mye vold og sex.

Annonse


Lage filtre
Trolig kan dette føre til et system likt filmbransjen der en deler filmene inn i forskjellige kategorier.

Kommisjonen ønsker også å gi økonomisk støtte til utvikling av «mer sofistikerte» filtre mot uønsket materiale på nettet.

Store bevilgninger
EU-kommisjonen foreslår at nærmere 60 millioner kroner skal bevilges for formålet til neste år, og at det skal bevilges mellom 50 og 80 millioner kroner de neste tre årene, sa en talsmann for kommisjonen.

Størrelsen på bevilgningen vil bli avgjort av EU-ministrene og EU-parlamentet.

Annonse


Annonse


Annonse