Annonse


115 Kbit/s fra Ericsson

Dermed vil folk få muligheten til å bruke telefonen på vanlig måte samtidig som linjen brukes til dataoverføring.

Rimelig måte
Ericssons nye teknologi vil bli tatt mot med glede av teleoperatørene, som på en rimelig måte kan tilby brukerne raskere Internett-forbindelse, siden Ericsson mener at den nye teknologien krever betydelig mindre investeringer på sentral-siden enn tilfellet er for ADSL.

Utnytte teknolgien
Et modem til mindre enn 1.500 kroner skal være alt som er nødvendig for at brukeren skal kunne utnytte teknolgien som gir 115 kilobits pr sekund overføringshastighet.

Når linjen samtidig brukes til telefoni, synger dataoverføringshastigheten til omlag 70 kilobits per sekund.

Annonse


Dobbelt så rask
Hastigheten på 115 kbit/s er langsom i forhold til det ADSL kan tilby. Men det er tre-fire ganger raskere enn det man kan tilby med dagens modemstandarder – og dobbelt så raskt som 56 kbit-teknologien.

Synkron
I motsetning til 56 Kbit-løsningene er det snakk om en synkron teknologi hvor data beveger seg like raskt i begge retninger, og man kan altså både snakke i telefonen og overføre data samtidig.

Slutt på å ringe
En annen fordel er at oppkoblingen foregår permanent: Det er ikke snakk om å ringe opp internettleverandøren hver gang man skal ut på nettet.

Når du ønsker å hente data eller overføre e-post, gjenopprettes forbindelsen automatisk og raskt.

Klar tidlig neste år
Dessuten hevder Ericsson at Home Internet Solution vil være tilgjengelig tidlig neste år. Uttestingen foregikk i Internett-land nummer 1 i verden, Finland, tidligere i år.

Ericsson har også utviklet programvare som gjør det mulig å holde oversikt over både tale- og datatrafikk, slik at operatørene vil stå fritt når det gjelder prising og fakturering av tjenesten enten det er sxnakk om en fast avgift, tidsbasert prising eller prising basert på mengden av data som overføres.

Annonse