Trond/Arne ny

Annonse


Økt nyhetssalg på Internett

Trond/Arne nyAntallet personer som både har tilgang til Internett, og bruker det aktivt og abonnerer på tjenester øker.

En fersk undersøkelse fra det amerikanske markedet viser at 25,3 millioner brukere tredje kvartal i år var registrert som abonnenter av tjenester som ble tilbudt på Internett, eller tilsvarende nett. Dette er en økning på 5,6 prosent i forhold til forrige kvartal, i følge en fersk undersøkelse.

Nye kontrakter
Electronic Information Report (EIR) rapporterer at veksten i markedet skyldes flere kontrakter mellom nyhetstjenester og næringslivet, og at American Online har lansert flere forbrukerrettede tjenester.

Personaliserte nyheter
Rapporten sier at nyhetstjenester rettet mot spesielle yrkesgrupper viser en spesielt sterk vekst.

Annonse


Høyt prissatte forskningstjenester er stadig sterke i markedet, men veksten for nyhetstjenester til næringslivet vil være basert på tjenester som kan levere innhold spesielle næringer bør være spesielt oppmerksom på, sier redaktør Ben de la Cruz i EIR. Disse tjenestene leverer ofte også individualisert nyhetsstoff.

Over 90 tjenester
Undersøkelsen omfattet over 90 tjenester på nettet. 29 publikasjoner, som forlangte betaling for sine tjenester, kunne rapportere om i gjennomsnitt sju prosents vekst.

Annonse


Annonse


Annonse