Annonse


ABB utfordrer Telenor

ABB Installasjon vil ikke sitte rolig på gjerdet og se på at Telenor Installasjon går inn på deres enemerker. I steden lover de den nyfødte Telenor-datteren konkurranse på deres tidligere monopolområde.

I tillegg til fire regionale divisjoner, oppretter selskapet nå en egen landsdekkende divisjon med ansvar for IT-relaterte prosjekter, kalt IT-nett.

Marked i vekst
– Det skjer betydelige endringer i installatørfaget. Endringer som gjør det naturlig for oss å se på telekommunikasjon og nettverk som en del av vår virksomhet, sier nytilsatt divisjonsdirektør Hans Nordby.

– Datakommunikasjon og nettverk er et marked i sterk vekst. IT utgjør en stadig større del av omsetningen til ABB Installasjon. Av selskapets totale omsetning på 1,6 milliarder, utgjorde de IT-relaterte aktivitetene vel 200 millioner kroner i fjor, sier Nordby til Dagens Telecom.

Annonse


Divisjonen har 160 ansatte og ventes å ville vokse kraftig de kommende årene.

Statoil
IT-nett divisjonen har allerede halt i land sin første kjempekontrakt: En outsourcingavtale med Statoil om installasjon, vedlikehold og feilreparasjon på 28.000 PCer, skrivere, plottere og annet bruker- og periferiutstyr.

Den treårige avtalen har en årlig verdi på rundt 20 millioner kroner, og kan forlenges for ytterligere to år.

Fiber<
Nordby kommer fra stillingen som divisjonsdirektør i ABB norsk kabel, der han blant annet har hatt fiberoptiske kabler som ansvarsområde.

Annonse