Annonse


Novell på offensiven igjen?

Moab er prosjektnavnet på Novells nye, IP-baserte versjon av NetWare. Tidligere har selskapets nettverksoperativystem vært basert på selskapets egen protokoll, IPX, men i 1995 forsto ledelsen at Internett-protokollen kom til å bli fremtidens løsning.

Fremdeles forsinket
Derfor ble Moab-prosjektet satt i gang, med sikte på levering høsten 1996.

Det har imidlertid tatt lengre tid enn planlagt, samtidig som Novell har hatt en lang rekke andre problemer med sine produkter. Derfor er det på høy tid at Moab endelig blir klart for offentlig betatesting, selv om den offisielle lanseringsdatoen er skjøvet til en gang på sommeren 1998.

Viktig katalog
NT-versjonen av NDS regnes også som viktig for selskapets fremtid, siden det nå blir mulig å administrere såvel NT- som NetWare-baserte nettverk fra en og samme konsoll.

Annonse


NDS har lenge vært betraktet som det beste katalogsystemet på markedet, men manglende NT-støtte har gjort at produktet har hatt begrenset interesse.

Annonse