Annonse


Ark-fusjon behandles i januar

Forslag til fusjonsplan og fusjonsprospekt vil bli sendt til aksjonærene i Ark sammen med innkallingen.

Opsjoner på aksjer
Nederlandske Getronics har overtatt de fleste aksjene i Ark, og styret i Ark gir nå Getronics anledning til å kjøpe utestående opsjoner, heter det i en melding fra Oslo Børs.

Getronics vil i denne forbindelse inngå avtale om overførsel av opsjoner for i alt 139.000 aksjer fra Ark-lederne Jan Erik Standahl, Svein Rokne og Terje Vangsås.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse