DNB

Annonse


Nettbank med 128-biters krypto

DNBMange ventet at 1997 skulle bli det store nettbank-året, men hittil har bare 26 banker åpnet filial på Internett hvor du kan betale giroer og sjekke saldoen hjemme fra sofakroken.

Blant dem finner vi både giganten Kreditkassen og vesle Tingvold Sparebank, med sine 2.700 kunder. I 1998 åpner både Den norske Bank og et femtitall andre banker sine filialer på nettet.

IP-teknologi over alt
– Vi er i ferd med å flytte hele vår elektroniske distribusjonsplattform over til Internett-teknologi. Vi betrakter nettbank som en integrert del av dette distribusjonssystemet, og regner med å åpne nettbanken andre kvartal neste år, sier Roger Olsen som er DnBs prosjektleder for elektronisk distribusjon.

Bank med alle tjenester
De fleste nettbankene inneholder bare et begrenset antall tjenester. DnB planlegger å integrere girobetaling, kontoutskrifter og øvrige basistjenester med elektronisk handel, forsikring fra Vital, aksjehandel og andre finansielle tjenester.

Annonse


DnB driver også prøvedrift med e-mynt (elektroniske kontanter), og er engasjert i Visa SET-standarden (elektroniske kredittkort).

Elektroniske kontanter
Prøvedriften med e-mynt skal evalueres i løpet av et par uker. Hvis erfaringene tilsier det, vil nettbanken sannsynligvis også inneholde muligheter for å veksle kroner med e-mynt.

Elektroniske kontanter er velegnet for småpengehandel når nettsurferen f.eks. må betale for å gjøre oppslag i spesielle databaser.

Drifter banken selv
Mens de fleste bankene overlater driften til Fellesdata og Telenor Novit, vil DnB kjøre nettbanksystemet selv.

De andre bankene bruker et sikkerhetskort til å generere nye koder hver gang kunden skal besøke banken eller betale en giro. DnB ønsker å bruke å et mindre komplisert system uten verken sikkerhetskort eller smartkort.

128-biters kryptering
– DnB kommer sannsynligvis til å bruke 128 biters kryptering til å ivareta sikkerheten, forteller Roger Olsen til Dagens Telecom.

Hard kryptering beskytter kontoinformasjonen som overføres via nettet, mens tilhørende ”nøkler” garanterer brukerens identitet. Dermed kan du sannsynligvis nøye seg med å taste PIN-koden, når du skal bruke nettbanken.

Les mer om kryptovaluta i våre guider:

Annonse