Arkiv

Annonse


Flere vil ha personsøkere

Arkiv– Vi ser en liten økning i personsøker-salget i år. Ved utgangen av oktober var det solgt omlag 11.000 personsøkere fra leverandørene til forhandlerne, og tallet kan bli noe høyere for hele året, sier informasjonssjef Erik Andersen i Elektronikkforbundet til Dagens Telecom.

Halvert salg
1993 var det store personsøker-året i Norge. Det ble da solgt 26.000 personsøkere ut til forhandlerne. Fra 1994 til 1995 gikk salget ned fra 25.000 til 20.000, og i 1996 ble det bare solgt 10.000 personsøkere.

– Økningen fra 1996 til i år tyder på at personsøkersalget begynner å stabilisere seg. I tillegg ser vi at mange ungdommer ønsker seg personsøker uten betalt abonnement av typen mini-link, fordi den er langt billigere å bruke enn en mobiltelefon, sier Andersen.

Over til mobil
– Utviklingen av nye tjenester i GSM-nettet viser at mobiltelefonen tar over for den funksjonen som personsøkere har hatt tidligere, sier Andersen til Dagens Telecom.

Elektronikkforbundet har anslått at det vil selges opp mot 750.000 mobiltelefoner i år. Andersen venter ingen store muligheter for personsøkere i tiden fremover når mobiltelefonen vinner stadig større marked.