Annonse


Bruker IT for å skjule spor

Irak har tilgang til sofistikerte datasystem, hevder Los Angeles Times.

Dette er maskiner som er produsert i USA, og som må være solgt til en ukjent tredjepart, som igjen har solgt maskiner og programvare videre til Irak. Dette til tross for at landet har vært utsatt for handelsboikott siden 1991.

Kjemiske våpen
I følge avisen har Irak overført dokumenter med informasjon om hemmelige forsøk til datamaskinene, og på den måte fjernet store arkiv.

Dermed har de gjort det betydelig vanskeligere for FNs våpeninstruktører å finne bevis for at Saddam Hussain muligens skjuler biologiske og kjemiske våpen.

Annonse
Sterke restriksjoner
Amerikanske selskap har sterke restriksjoner når det gjelder å selge utstyr som kan skade USAs sikkerhet.

Los Angeles Times hevder at både kilder i FN og amerikanske myndigheter regner med at det er parter i et hittil ukjent land som har kjøpt maskinene og deretter solgt dem videre til Irak.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse