Lund Grønning, Berly

Annonse


Telenor forsvarer RingKontant

Lund Grønning, BerlyPost-og teletilsynet har bedt Telenor og Netcom om en redegjørelse for selskapenes praksis når det gjelder salg av forhåndsbetalte telekort. I et brev til mobiloperatørene går det fram at det er nødvendig å holde et oppdatert register med navn og adresse på abonnentene i systemet.

Fører kunderegister
– Vi har orden på våre abonnenter, vi ønsker reelle abonnenter, ikke at dette skal være mulig å ringe i andres navn, sier Lund Grønning

– Forhandlerne plikter å kontrollere identiteten på kunden, som må undertegne bestillingen. Telenor Mobil holder oppdatert register med navn og adresse på sine abonnenter i RingKontant, sier direktør Bjørn Løken i Telenor Mobil.

Legitimasjon
– Vi er opptatt av at forhåndsbetalte telekort skal fungere som et vanlig GSM-abonnement. Den eneste forskjellen er at kunden betaler på forhånd. Vi har et register over kundene og mener dette er innenfor de betingelsene som er satt i konsesjonen. Den største forskjellen er at vi ikke foretar noen kredittvurdering. Kunden må legitimere seg når han tegner et abonnement.

Annonse
Samme nummer
– Når man først er blitt kunde kan man kjøpe nye kort. Da beholder man det nummeret man har fått. Man kan også gå over fra å ha et forhåndsbetalt kort til et vanlig abonnement. Da kan man også beholde det telefonnummeret man fikk først, sier Lund Grønning.

Dersom kunden ikke har benyttet sitt abonnement på 12 måneder, mister vedkommende tilgang til nummeret. Gjenstående beløp refunderes heller ikke.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse