Annonse


Medisiner via nettet

Nye løsninger for elektronisk overføringer ved hjelp av digitale signaturer og kryptering gjør at det ikke skal være mulig å forfalske resepter på nettet. Dette er en forutsetning for den elektroniske overføringen mellom lege og apotek.

Samarbeidsprosjekt
Prosjektet er utviklet i regi av Norges forskningsråd i samarbeid med Kompetansesenter for IT i helsevesenet (KITH), Grunerløkka apotek, lege Kjell Maartmann-Moe, EDI-partner, MaXware, Aker sykehus og Telenor Bedrift.

Informasjonen er kryptert og derfor ikke mulig å lese for andre enn den oppførte mottaker. Et smartkort brukes til å signere, verifisere og kryptere meldingene.

Mindre ventetid og mindre jobb
For pasienten vil løsningen med elektronisk overføring av resepter bety redusert ventetid på apoteket. Samtidig gir teknikken økt trygghet for at personlige opplysninger ikke kommer på avveie.

For ansatte på apotekene vil en elektronisk overføring redusere arbeidsmengden fordi nødvendige opplysninger om pasienten automatisk blir registrert.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse