Annonse


ISDN-utbygging til 2 milliarder

Det er Rolf Sæther, plansjef for infrastruktur aksessnett i Telenor Nett som sier dette til Dagens Telecom.

2 milliarder
– Vi håper at prispresset på utstyrskomponenter vil begrense totalkostnadene, slik at vi slipper med en investering på rundt 2 milliarder kroner, sier Sæther.

Plansejefen ser for seg en mangeårig utbygging før den digitale teleteknologien vil være tilgjengelig for alle, uansett bosted.

Doblet antall
Full ISDN-dekning landet over vil kreve en tilnærmet dobling av antall sentralpunkter i Telenors nett, fra dagens 3.000 til 5.000 – 6.000 punkter, i følge plansjefen.

Annonse


Telenor Nett arbeider nå med å kartlegge det nøyaktige behovet for nye sentralpunkter.

200.000 – 1 million
Hvert punkt vil kreve en investering på mellom 200.000 og 1 million kroner, avhengig av plassering og omfang av utbyggingen, sier plansjefen.

ADSL
ISDN er bare begynnelsen. For nye bredbåndstjenester, som video-on-demand, anbefales ADSL.

– Skal det brede lag av publikum få gleden av denne typen tjenester, kreves derfor en langt tettere utbygging, sier Sæther.