Annonse


Statoil outsourcer for 20 mill.

I entrepriseavtalen overlater Statoil ansvaret for all forvaltning og vedlikehold av PCer og periferiutstyr til ABB Installasjon AS.

Avtalen innebærer at statsoljeselskapet setter ut ansvaret for rene støttefunksjoner som installasjon og flytting av utstyr, samt feilretting. Statoil beholder ansvaret for strategiske datafunksjoner, i følge Trond Langholm, produktansvarlig for IT-brukerutstyr i Statoil Data.

28.000 utstyrsenheter
Avtalen omfatter bruker- og periferiutstyr til 10.000 Statoilansatte, og er en av de aller største som er inngått i Norge på dette området. Totalt 28.000 utstyrsenheter, derav rundt 10.000 PCer og 600 unixmaskiner, omfattes av avtalen.

Fra nyttår vil også mobiltelefoner og personsøkere falle inn under avtalen.

Annonse


52 ansatte
For å mestre oppgaven har ABB Installasjon bygget opp en egen avdeling med 30 ansatte i Statoils hovedkvarter i Stavanger. Landet rundt er totalt 52 ABB-ansatte engasjert i prosjektet.

Avtalen skal i første omgang gjelde fram til sommeren 1999, og kan forlenges i ytterligere to år, i følge prosjektansvarlig Inghild Fløysvik i ABB divisjon IT-nett.

20 millioner
Oppdraget vil innbringe ABB inntekter på rundt 20 millioner kroner i år, opplyser Langholm.

Kostnadene vil variere noe fra år til år, avhengig av volumsvingninger. For eksempel håper statsoljeselskapet å kunne redusere antall nyinstallasjoner og flyttinger gjennom bedre planlegging. En reduksjon her vil imidlertid kunne kompenseres med tildeling av nye oppgaver.

Landsdekkende
– Det var prisen, i kombinasjon med kvaliteten på tjenestene og på forslagene til forbedringer som gjorde at Statoil foretrakk ABB Installasjon framfor de to andre deltakerne i siste anbudsrunde, sier Langholm.

ABB Installasjons tilstedeværelse på 60 steder i Norge var trolig også utslagsgivende, mener sonedirektør Jarle Østerfeldt i ABB Installasjon AS.