Annonse


Kamp om mobilstandard

UMTS skal på sikt erstatte dagens GSM-nett verden over. I desember skal den europeiske standardiseringsogranisasjonene ETSI ta en avgjørelse om den nye standarden.

ETSI vil fastsette en rekke standarder for Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) i løpet av de nærmeste årene. Og valg av radiostandarden, det såkalte radiogrensesnittet er den første viktige standardfastsettelsen.

Vil ha TDMA/CDMA
Ericsson og Nokia foreslår wideband kodedelt multiplexing (CDMA) som sitt alternativ til radiostandarden, mens Siemens sammen med Alcatel, Italtel og Nortel vil ha en blanding av tidsdelt- og kodedelt multiplexing (TDMA/CDMA).

Siemens har fått støtte for sitt forslag av systemleverandører i Europa og i USA. Ericsson og Nokia har bygget en allianse med verdens største telefonselskap NTT, som sammen med japansk in dustri støtter det nordiske forslaget. Japan ønsker kun én global standard for mobile bredbåndsnett.

Annonse
Vinnersjanser
– Vi tror at vi har mer enn 50 prosent vinnersjanse, og diskuterer med teleoperatørene i Europa. De store operatørenes teknikkvalg kan bli utslagsgivende for ETSIs avgjørelse, sier Ukko Lappalainen i Nokia Telecommunications.

Hos Ericsson garderer de seg ennå mot at deres forslag kan tape mot Siemens.

– Uansett hvilket alternativ som velges i Europa, kommer Ericsson til å levere det systemet som følger standarden. Ingen leverandører har noe forsprang på Ericsson, sier Åke Persson, markedsdirektør i Ericsson Radio Systems.

Alliansepartnere
Siemens prøver i sluttspurten også å få med seg Deutsche Telekom, France Telecom, italienske SIP og BT.

– Jeg tror at disse er overbevist om at TDMA/CDMA er det beste systemet, sier Dr. Walter Konhäuser, Siemensdirektør med ansvar for produktutvikling innenfor mobilnett.

UMTS skal bygges ut like etter årtusenskiftet, og skal i tillegg til vanlig telefoni, også håndtere Internett og videokommunikasjon.

Verdifullt marked
For teleleverandørene handler striden om markeder verdt flere hundre milliarder kroner. De enkelte leverandørene ønsker å posisjonere seg best mulig for fremtiden.

Teknikk, industripolitikk, og hensyn til enkeltbedrifter og enkelte lands interesser, ligger på vektsskålen når Europa nå skal ta en avgjørelse om nye standarder.

Strid
Også da Europa valgte GSM-systemet på 80-tallet, var det en hard strid om radiostandarden. Den gangen fikk de nordiske selskapene god uttelling og erfaringer fra NMT kunne videreføres inn i GSM.

Den harde striden om Europastandarden, har sitt utspring i den strategien EU har valgt.

Én standard
I fjor publiserte EU en rapport om UMTS som en gruppe bransjeeksperter hadde utarbeidet på oppdrag fra Europaparlamentet og EU-landenes regjeringer.

Ett av de sentrale punktene er at EU-Europa kun innfører én standard for UMTS, og at EU-landene ønsker å få denne akseptert som en global standard.

Vinnerne får forsprang
Fordelen med EU-strategien er at det alternativet som blir valgt får Europas støtte om å være en global industristandard. De leverandører som befinner seg på den vinnende siden vil da ha et stort forsprang.

USA, som godtar flere konkurrerende standarder for mobile nett har ikke denne konflikten, men EU ønsker én standard for at industrien skal komme opp i det volum som skal til for å kunne konkurrere på verdensmarkedet.

Politikk
Standardiseringsorganisasjonen ETSI gjennomfører nå en teknisk vurdering av fem ulike alternativer til den nye radiostandarden, men striden står altså reelt sett mellom to.

Den tekniske vurderingen alene vil imidlertid ikke være avgjørende for ETSI. Her vil også politiske og økonomiske faktorer spille inn, sier eksperter i svenske Telia.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse