Arkivfoto

Annonse


IT kan redde distriktskolene

ArkivfotoProfessorene Gunnar Tiller og Gunnar Grepperud ved UNIKOM (Universitetets kompetansesenter for lærerutdanning, etter- og videreutdanning og fjernundervisning) i Tromsø har tatt initiativet til prosjektet den nye skoleveien.

Tre distriktsskoler skal etterhvert være med i prosjektet som har en kostnadsramme på fire millioner kroner. I prosjektet brukes IT, med videokonferanser og bærbare PCer.

Sandsøy skole kan fortsette
Første skole som er med i prosjektet, Sandsøy skole i Troms, har lenge vært truet av nedlegging. På grunn av deltakelse i prosjektet opprettholdes undervisningen ved at skolen tar i bruk ny teknologi.

Sikret for fem år
– At Sandsøy skole er med i prosjektet sikrer at skolen opprettholdes i hvert fall fem år til, sier ordfører i Bjarkøy kommune, Markus Sakariassen, til Dagens Telecom.

Annonse
– Vi i kommunen er kjempe-positive til tiltaket og tilsluttet oss Den nye skoleveien den 30. april i år. Deltakelse i prosjektet gjør at kommunen sparer omlag 250.000 kroner hvert år, sier ordføreren.

Videokonferanser
På skolen skal en del av undervisningen baseres på bruk av videokonferanser.

Sandsøy skole har 13 elever fra seks til femten år. Disse er utstyrt med bærbare PCer. PCene er en naturlig del av skoleranselen og skal brukes både på skolen og hjemme.

– I alt er skolen sponset med 18 bærbare PCer, to sett med utstyr til videokonferanser og utstyr til overføring av dokumenter og tegninger, sier ordføreren.

Prosjektet i gang
Den nye skoleveien åpnet offisielt på Sandsøy den 20. november. Til stede ved åpningen var blant andre representanter fra kommunen, KUF, Universitet i Tromsø, barneombudet og bidragsyterne AST og Telenor.

– Hovedtanken har vært at vi skal tilpasse pedagogikken til mulighetene som ligger i de nye IT-løsningene, ikke bare være en støtte til gamle læremåter, sier professor Grepperud.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse