Dame m/PC

Annonse


Flere kvinner til IT-sektoren

Dame m/PCEn vellykket rekrutteringskampanje har resultert i en kvinneandel i første klasse på datateknikk på 37,7 prosent.

Jentene forsvant
– Jentene var i ferd med å forsvinne fra siv. ing. utdannelsen i data, forteller Rigmor Austgulen, prorektor ved Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet.

Fra en topp på 12,8 prosent kvinner hadde andelen sunket ned mot fem prosent ved opptaket i 1996.

Dynamisk fag
Hva er så årsaken til at en større kvinneandel er så viktig og hvorfor etterspør næringslivet kvinner med en høyere utdanning innenfor informasjonsteknologi og tekniske fag?

Annonse


– IT som dynamisk fag og et fag i rivende utvikling har store konsekvenser for samfunnet. Kvinners interesser og prioriteringer bør reflekteres, og kvinner må ikke miste sin innflytelse ved å melde seg ut av et fagområde som står så sentralt i tiden fremover, forklarer Rigmor Austgulen.

Samtidig har fokus blitt flyttet fra en teknisk maskinkunnskap og over på programvare hvor kundens behov skal ivaretas og det stilles økte krav til brukervennlighet.

Mye spetakkel
Dette er bakgrunnen for at styret i NTNU nå i høst valgte å stille 30 studieplasser ved siv. ing. studiet til disposisjon for kvinner. En avgjørelse som ikke ble tatt uten en god del intern og ekstern uro.

Fra likestillingsombudet ble det satt en begrensning på opptaket ved at karakterene ikke skulle være over 10 prosent dårligere enn ved det ordinære opptaket.

Jente-kampanje
– For å komme i gang med prosjektet hadde vi samtaler med jenter i tredje klasse på gymnaset, sier Austgulen.

Det viste seg at jentene ikke hadde særlig kunnskaper om hvilke muligheter denne utdanningen faktisk gir og hva studiet inneholder. Resultatet ble en kampanje betalt av blant andre NHO, Telenor og Statoil hvor kinoreklame var et av virkemidlene. Videre ble det arrangert en egen jentedag ved NTNU. Her stilte kvinner fra IT-sektoren opp som foredragsholdere.

Datastue
Resultatene er gode. Jentene ved studiet har skapt et bedre miljø.
– De vitenskapelige ansatte har lagt om deler av undervisningen etter ønske fra jentene. Dette har ført til mer gruppearbeid og økt fokus på oppgaveløsning, sier Rigmor Austgulen.

Et annet resultat av samarbeidet med næringslivet er en egen datastue for jentene. Her kan de arbeide i fred uten konkurranse fra gutta, i sitt eget tempo og på egne premisser.

Kvotering nødvendig
– Hva så med fremtiden? Vil en radikal kvotering være et nødvendig virkemiddel også fremover?

– Ja, svarer Austgulen, vi regner med å fortsette med dette i alle fall en to til tre års tid. Dette er nødvendig så lenge “hackermytene” er såpass utbredt blant jentene.

Kompetansesenter
På sikt tror Austgulen at dette vil endre seg når jentene selv etter endt studie får spennende jobber og gode resultater å vise til.

NTNU har mottatt ekstra bevilgninger, og har på bakgrunn av arbeidet med å øke kvinneandelen ved studiet, nå fått status som Nasjonalt Kompetansesenter. NTNU bistår nå andre høyskoler og universitet som ønsker å gå i gang med lignende prosjekter.