Annonse


Ansatte berget Data Design Systems

Data Design Systems var tidligere en del av det tekniske miljøet i Block Watne, men ble i 1984 skilt ut som et eget selskap. Dette var ingen suksess, blant annet fordi selskapets tyske datterselskap slet med kraftige underskudd.

Beholdt navnet
I november i fjor tok de ansatte over selskap og goodwill for 11 millioner kroner. Det gamle navnet ble behold. De ansatte satset 2,5 millioner og en lokal sparebank bidro med resten. Resultatet er mer enn en tidobling av investeringene på ett år, melder Finansavisen.

Data Design Systems utvikler DAK-systemer og har en rekke spesialapplikasjoner for aktører innen husbygging, elektro og VVS. Selskapet vil nå foreta en emisjon, og frisk kapital skal blant annet benyttes til å utvikle systemer for kjøkkenbransjen og terrengmodellering.

50 prosent fra eksport
Omsetningen vil i år komme opp i 22 millioner kroner. Halvparten av dette kommer fra eksport. Data Design Systems har i dag 22 ansatte i tillegg til åtte personer i Tyskland.

Adm. direktør Svein Vagle er største aksjonær med 9,7 prosent. Ti andre personer i selskapet sitter med eierandeler på mellom åtte og ni prosent, skriver Finansavisen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse