Deskill

Annonse


Telefon via kabelTV

DeskillNår de europeiske telemonopolene oppheves ved årsskiftet, venter Siemens og Motorola at kabelTV-operatørene vil ønske å tilby både tv, radio, data og telefoni. Derfor vil Siemens lisensiere Motorolas CACS (cabel access communication system) og tilby en rekke nye løsninger for kabelTV-selskapene, melder Reuters.

Overfører TV, data og telefon
CACS er en programvareprotokoll som lar kabelsystemene overføre både data og TV.

Siemens vil lage svitsjer og programvare som kopler kabelnettene til telefonselskapenes stamnett. Siemens og Motorola har tidligere avtalt å samarbeide om å bygge en fabrikk for minnebrikker i USA.

Sverm av tele-operatører
Ingen vet foreløpig hvor stort markedet for kabeltelefoni er, men ingen tviler på at det er stort. Usikkerhetsmomentet er lønnsomheten.

Annonse
Når en sverm av nye selskaper kaster seg over telekom-markedet, vil prisene falle. Med den nye ADSL-teknologien kan både telefonselskaper, e-verk og andre virksomheter tilby bredbåndskommunikasjon via eksisterende kopperkabler.

Motorola samarbeider med Ericsson om utvikling av ADSL-løsninger.

Belgia og Nederland er i gang
I Nederland har selskapet A2000, som eies av Philips Electronics og US West International, fått lisens til å tilby telefoni til 525.000 kabelabonnenter i Amsterdam-området.

A2000 investerer en milliard kroner i prosjektet. US West samarbeider også med det belgiske Belgacom om et tilsvarende system.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse