Annonse


Store tap i Telenor Bedrift

Telenor Bedrift har riktignok økt omsetningen med 700 millioner til 7,1 milliarder, men samtidig har resultatet før skatt gått fra 210 millioner i pluss til 10 millioner i minus.

Elefant på leireføtter
Vi snakker om Norges største databedrift, men den begynner stadig mer å minne om en elefant på leireføtter:

Telenor Bedrift hadde ved utgangen av 3. kvartal 1997 en omsetning på 7097 millioner kroner mot 7035 millioner kroner pr. 3. kvartal 1996. Korrigert for oppkjøp/salg av virksomhet og omorganisering innen Telenor, er den faktiske omsetningsøkning på ca 700 millioner kroner, melder Telecom Revy.

Topplederne går
Det hjelper antakelig ikke at selskapet nå må gjennomgå sitt 2. topplederskifte på ett år: I vår forsvant Martin Furuseth til Tyskland og Viag Interkom. 1. februar drar Daniel Johanson til Sverige og Svenska Järnväger.

Annonse


Det er ikke noen ønskerverdig situasjon for styret i Telenor Bedrift. Resultatet viser at selskapet mer enn noengang trenger fast styring.

Minusresultat: 10 mill
Resultat før skatt hittil i år er -10 mill. kroner, som er 220 mill. kroner lavere enn tilsvarende periode i 1996.

Resultat for 3. kvartal alene ble 12 mill. kroner mot 99 mill. kroner i samme periode i fjor. Gevinst ved salg av virksomhet inngår i resultatet hittil i år med 55 mill. kroner, hvorav 20 mill. kroner i 3. kvartal.

Mange unnskyldninger
– Økt marginpress, økte avskrivninger som følge av IT-investeringer og goodwill ved oppkjøp, påvirker resultatet negativt. Kostnader til produktutvikling og oppgradering av et nytt kunde-, ordre og faktureringssystem belaster resultatet ytterligere sammenlignet med samme periode i fjor, sier Dag Hylin, direktør for økonomi og finans i Telenor Bedrift.

– Samtidig har programvareselskapene, og særlig Telenor Novit, store systemutviklings-kostnader som legger grunnlaget for fremtidige inntekter. Dette er en bevisst satsning, sier Hylin.

Enda flere unnskyldninger
Overføring av kundeansvaret for de 135.000 minste bedriftskundene til Telenor Privat, reduserer også årets resultat sammenlignet med fjoråret.

– Vi står overfor store utfordringer bl.a. med store investeringer innen kundeservice-området. Dette vil både for 1997 og 1998 belaste våre økonomiske resultater. Men disse investeringene vil både sikre oss et bedre grep om markedet og samtidig sette oss i stand til å ta ut effektiviseringsgevinster i 1999 og utover, sier Dag Hylin