Enoksen, Odd Roger

Annonse


Sterkt kritisk til IT-Fornebu

Enoksen, Odd RogerDette kom frem onsdag da Enoksen holdt et foredrag om sentrumspartienes næringspolitikk i Oslo lokallag av Norske registrerte revisorers forening.

Mot sentralisering
Enoksen sa at det offentlige bør legge til rette for at bruk av IT blir et effektivt redskap i utviklingen av hele næringslivet. Ikke overraskende var et av argumentene at utviklingen innenfor IT kan brukes til desentralisering av bedrifter.

Som eksempel på det motsatte, brukte Enoksen Telenors sentralisering av driften og Fornebu-prosjektet. Det fra før av allment kjent at både Venstre og Senterpartiet er skeptiske til en utbygging av IT-Fornebu.

Økt FoU
Den samlede norske forskningsinnsatsen skal på sikt komme på nivå med gjennomsnittet for OECD-landene. Offentlige ordninger som skal skaffe til veie såkornkapital for å stimulere til FOU og nyetableringer blir sentrale for å få til dette, sa Enoksen i sitt foredrag.

Annonse
I tillegg må utdanningskapasiteten der det er mangel på arbeidskraft økes. Dette gjelder spesielt for IT-bransjen.

For opsjoner
En av mulighetene for å skaffe «trofast» arbeidskapasitet kan være å tilby opsjoner på eierandeler i IT-bedriftene, foreslo Enoksen.

Sp-nestlederen innrømmet at ordet opsjoner etterhvert er blitt et noe negativt ladet ord, men mente at den skattemessige behandlingen av slike ordninger bør vurderes for å få tilstrekkelig utdanning av arbeidskraft med IT-kompetanse.

Voksenåsen-dokumentet
Enoksens foredrag tok utgangspunkt i Voksenåsendokumentet som danner grunnlaget for samarbeidet mellom de tre sentrumspartiene i Regjeringen.

Enoksen har bakgrunn som bedriftsleder og er nå en av Senterpartiets stortingsrepresentanter, samt leder i Næringskomiteen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse