Annonse


Slik er trådløstesten

Teststedet har en stabil bebyggelse av toetasjes trehus. I en bygård i Oslo ville betong- og murvegger gjort det svært vanskelig å sammenligne rekkevidde.

De ulike kriteriene er valgt ut fra samtaler med brukere av trådløse telefoner. Våre valg vil ikke passe for alle. Du må selv velge telefon ut fra dine behov.

De fysiske målene, vekt (vekttall 9) og batterivarighet under standby (vekttall 8) og taletid (vekttall 9) er produsentenes oppgitte mål.

Rekkevidden (vekttall 10) er målt langs én og samme veistrekning med basestasjonene plassert på nøyaktig samme sted. Kravet var at det var mulig å gjennomføre en samtale med noenlunde kvalitet. Avstanden vi har målt gir dermed mulighet til å sammenlikne telefonene, men som avstandsmåling gjelder den bare akkurat der den er utført. Vi forsøkte å flytte basestasjonen en halv meter på samme kontorpult og fikk utslag på mer enn 50 meter ute i terrenget!

Annonse
Lydkvalitet: (vekttall 7) Dette er et rent subjektivt vurdert: Vår testpersons opplevelse av lydkvaliteten

Design: (vekttall 8) Her er det lagt vekt på telefonenes utforming, om de har en lesbar skjerm, utforming av taster og basestasjon, antenne, belteklips og helhetsinntrykket.

Brukervennlighet: (vekttall 8) Hvor lett er det å bruke telefonen? Vi prøvde først alle telefonene uten å lese bruksanvisningen. Hvor langt vi kom i de ulike funksjonene var viktig for å avgjøre brukervennligheten. Nesten ingen telefoner trenger bruksanvisning for å slå et nummer og få samtalen igang.

Antall mulige håndsett: (vekttall 4) Viser hvor mange handsett som kan kobles til én basestasjon. Testens deltakere hadde fra ett til åtte handsett per base.

Antall mulige bylinjer: (vekttall 4) Enkelte basestasjoner takler flere bylinjer, hvilket vil si at flere samtaler kan føres samtidig.

Tekniske finesser: (vekttall 5) Her har vi vektlagt ting som mulighet til å føre interne samtaler mellom handsett mens et tredje handsett fører ekstern samtale, mulighet til å ringe til flere handsett samtidig, mulighet til å ringe internt etc

Tilleggsutstyr: (vekttall 4) Håndfrisett, ekstra lader, mulighet til ekstra basestasjoner, belteklips, telefonsvarer, etc.

Personlig vurdering: (vekttall 6) Her er testpersonens subjektive opplevelse av telefonen karaktergitt.

Resultat: Generelt resultat, uten hensyn til pris.

Pris: (vekttall 10) Her er prisen for én basestasjon og ett handsett lagt sammen, inkludert mva.

Resultat pris/ytelse: Resultatet + poeng for pris er lagt sammen. Formålet med denne oppdelingen er at man først kan se hvilke telefoner som får best poengsum. Dernest tas prisen med i betraktningen, slik at telefoner med ulik pris kan sammenliknes. Lav pris gir høyere poengsum.

I tillegg har vi listet opp positive (+) og negative (-) sider ved den enkelte telefon. Vi har også gitt en kort vurdering av hver telefon for å gjøre det lettere å velge.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse