Dokset, Magnus

Annonse


Nettet alle vil bruke

Dokset, MagnusTelenors samtrafikkpriser var fastlagt allerede i sommer. Likevel forhandler Telenor med et knippe operatører nærmest så busta fyker, og Telenor beskyldes for gammelmonopolistiske holdninger.

Til syvende og sist handler det om hva de nye operatørene skal ha i margin og hva som blir den endelige teleregningen for deg og meg når du står fritt til å velge andre operatører enn Telenor.

Trenering
Selvsagt forhandles det også om tekniske løsninger og oppbygging av avtalene, men prisene er utvilsomt det ‘hotteste’. Og beskyldningene har til tider haglet mot Telenor: Den tidligere statsbedriften anklages for å forlange høye priser og trenere forhandlingene, ja i det hele tatt for å vise alle de klassiske krampetrekningene som er typisk for et monopol i oppløsning.

Prisene det genuint vanskelige
– Jeg vil påstå at vi ikke har opptrådt trenerende i denne sammenheng slik vi har sett eksempler på i andre land, som i Tyskland, sier konserndirektør Magnus Dokset.

Annonse
– Der fikk Deutsche Telekom nærmest trædd regulatorens føringer ned over seg. Telenor har lagt vekt på å jobbe konstruktivt og proaktivt. Blant annet hadde vi prisene klare allerede 25. juni i år. Det som kan være genuint vanskelig i disse forhandlingene er likevel prisene – og det kan nok i seg selv virke som et paradoks.

Kostandsorientert
Reguleringsmyndighetene er bortimot det eneste de nye operatørene har å true med i de pågående forhandlinger. Men noen kan på sin side lokke med potensielt stor trafikk – og dermed muligens presse Telenor til å senke prisene.

– Det er riktig at dette er ett av temaene som er inne i noen av forhandlingene. Men det må hele tiden være begrunnet i at det gir kostnadsbesparelser. Skal vi jenke oss, må det skje utfra en kostnadsorientering. Kostadsorientering er alfa og omega i disse forhandlingene, i samsvar med de regulatoriske føringene som er lagt på Telenor, sier Dokset.

Alternativer
Telenor skal imidlertid også forhandle om pris i den annen parts nett. Dokset har hatt ansvaret for forbredelsesarbeidet fra Telenors side til de forhandlingene som gjør at et knippe operatører for første gang vil kunne tilby en alternativ telefontjeneste i samtrafikk mellom jordbundne nett.

Tre nivåer
Selv om prisene ennå ikke er klare, er det klart vi får tre prisnivåer. Mens Telenor i utgangspunktet opererte med to tilknytningsformer, vil Telenor også tilby lokal tilknytning i tillegg til nasjonalt og regionalt.

Som kunde vil du få langt flere muligheter til å skreddersy dine telefonregninger. Du vil kunne velge teleoperatør etter det ringemønster du selv har. Vi kan tenke oss at en operatør er særlig billig på utenlandssamtaler, en annen på fjernvalg innenlands, mens en tredje konsentrerer seg utelukkende om et nærområde og er billig på lokalsamtaler.

Dyrest i Europa
Ankepunktet fra Telenors forhandlingspartnere er at Telenors samtrafikkpriser er for høye og visstnok ligger skyhøyt over gjennomsnittet i EU.

– Det er en overdrivelse, sier Dokset. – Men det er riktig at vi ligger høyt i europeisk sammenheng. Danmark ligger på 18 øre for en tre minutters samtale, men startet høyere enn oss, Telia vil ligge på 19 øre, men startet høyere, og vi ligger på 25 øre. På den annen side ligger Østerrike på 61 øre, mens et land som Sveits ligger på rundt 50 øre.

Terminering
Eksemplene gjelder terminering (se forklaring under) I dag har EU fastsatt et intervall og sagt at hvis operatøren ikke ligger innenfor dette intervallet, er dette et signal om at regulatøren kan ha grunn til å vurdere kostnadsorienteringen. I dag er dette intervallet mellom 12 og 22 øre, og Telenor ligger med andre ord såvidt over EUs maksimumsgrense.

Lave sluttbrukerpriser
Dette kan være høyt sett i forhold til Telenors sluttbrukerpriser, som er blant de laveste i Europa. Blant kritikerne har det da også vært hevdet at det ikke er rimelig sammenheng mellom de lave sluttbrukerprisene og samtrafikkprisene, som begge skal være kostnadsbasert.

«Selvpisking»
– Det er riktig at vi har meget lave sluttbrukerpriser, og jeg vil hevde at det er resultatet av en viss form for ‘selvpisking’. Reguleringen av samtrafikkpriser er generelt mye strengere enn på sluttbrukerpriser. Begge skal være kostnadsbaserte, men når det gjelder sluttbrukerprisene er ikke de riktig balansert, sier Dokset.

– Bare på abonnement har Telenor i dag et underskudd på i størrelsesorden en milliard kroner. Som alle andre tjener vi grovt på utenlandstrafikk og fast til mobil. Vi mister allerede i dag utenlandstrafikk, og jeg er overbevist om at det kommer til å bli et skikkelig kjør fremover når det gjelder marginene på utenlandstrafikk. De fete melkekuene vil forsvinne og konkurransen vil presse også disse prisene ned mot et kostnadsbasert nivå, sier Dokset.

Subsidier
Problematikken kalles ‘rebalansering’. Bedrifter subsidierer private, utland subsidierer innland og strøk som er billige å bygge ut subsidierer strøk som er dyrere sett i forhold til trafikkgrunnlaget. Derfor er for eksempel prisene for lave på abonnement og for høye på utenlandssamtaler. Dokset spår flere rabatter på trafikk, av samme type som Familie & Venner.

I dag hevder Telenor at de driver med et underskudd på rundt en milliard kroner i aksessnettet. Kostnaden forbundet med aksessnett varierer stort fra strøk til strøk. Ser vi på det totale antall trafikkminutter i hele nettet tilsvarer underskuddet en 4-5 øre per trafikkminutt – et stridens eple under de pågående forhandlingene.

Rimelig?
– Vi synes det rimelig at de andre operatørene betaler for å bruke vårt aksessnett når vi vet at konkurrentene i første rekke etablerer egen aksess i strøk hvor disse kostnadene er lave. Vi finner det rimelig at de betaler en premie for å nå de kundene som koster mer. Derfor krever vi et påslag på fem øre for originering (se forklaring under).

– Det er dette Telenor nå delvis tar ut i samtrafikkprisene. Hva som skjer dersom vi gir Telenor en større grad av rebalansering av prisene eller eventuelt aksept for at andre bidrar til å fiansiere de dyre kundene, ja det gjenstår å se.

Dokset forsikrer imidlertid at Telenor ikke vil ta ut noen dobbeltdekning.

Tre tjenester
Med “samtrafikk” menes utveksling av offentlige teletjenester, basert på fysisk og logisk sammenkopling av telenett. I klartekst betyr dette at kundene hos forskjellige teleoperatører kan ringe til hverandre (terminering), eller at samtalen “underveis” går i linjene til ulike operatører (transittering).

Den tredje tjenesten er når kundene hos en teleoperatør bruker en forvalgskode for å velge en annen teleoperatør for en spesifikk samtale – for så å ringe videre (originering). Hos brukere som har utstyr til det, kan dette leverandørvalget være programmert og dermed skje automatisk.

Ved samtrafikk kjøper teleoperatørene samtrafikkminutter av hverandre for å nå sine kunder. Selv om en samtale underveis går på nettet til flere teleoperatører, vil kunden kun få regning fra “sin” teleoperatør for samtalen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse