Arne Joramo

Annonse


Konkurranse på IP-tale

Arne JoramoTelenor Nextel skal i 1998 bygge et landsdekkende nett for data, video og tale basert på ITUs standard for IP-telefoni (H.323). Det blir et ruterbasert nett.

Pilotprosjekt
Første steget til Telenor Nextel er et pilotprosjekt ved Universitetet i Oslo. 10-40 PCer blir plassert ut. Studentene kan kjøpe tellerskritt over disk for bruk av disse. Det er plassert gateways mot det vanlige telenettet i flere av de største byene i Norge.

Ukjent pris
– Vi anslår at prisen vil bli betydelig rimeligere enn for vanlig taletelefoni, men har ennå ikke tatt stilling til hva IP-telefonien vil koste, sier informasjonsdirektør Arne Cartridge i Telenor Nextel.

Selskapet markerer meget kontant at IP-telefoni ikke vil bli gratis og ga på pressekonferansen antydninger om prosentvise reduksjoner i forhold til dagens vanlige taletakster.

Annonse
Ikke gratis
Mange er nok av den mening at IP-telefoni vil åpne for lokaltakst verden over. Derfor knytter det seg nå adskillig spenning til de første utspillene på området.

Det finnes eksempler på IP-tale som er solgt for en dollar fast pr. måned på all telefoni fra et bestemt nummer i Hong Kong til Florida. Det er et faktum at dagens IP-telefoni ikke vil holde den kvalitet vi har i det faste nettet vanligvis. Også det er en prisreduserende faktor.

Enormt marked
– Jeg anslår at IP-telefoni vil ha tatt minst 10 prosent av verdensmarkedet for telefoni innen 2002, sa Jeff Pulver på en pressekonferanse i Oslo sist fredag. Hans konferanse “Voice of the Net Europe” vil i dagene 8.-12. juni bli arrangert i Oslo.

Telenor Nextel og Ericsson sponser konferansen. Jeff Pulver er en av de fremste foregangsmennene for IP-telefoni. (Se www.pulver.com).

IP i mobilnettet
Jeff Pulver mente også at IP-telefoni etter hvert vil krype ut til mobilnettene. Ettersom de fleste applikasjonene på området er ren Java skulle det være mulig.

Ericsson bekrefter at de arbeider med mobile løsninger på området, men kunne ikke tidfeste de første produktene.

Fire produkter
Telenor Nextel vil i løpet av 1998 tilby fire produkter på sitt H.323-nett. IP-telefoni, videokonferanser, faks over IP og web-center.

Det siste er kanskje det mest interessante. Her får du en direkte telefontilknytning fra web-siden. En intelligent agent loser samtalen dit du vil. For første gang får vi da integrert taletelefoni med vanlig bruk av Internett.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse