Arne Joramo

Annonse


IP-telefoni med norsk dørvakt

Arne JoramoFørste gang Ericsson varslet satsing på Internett var under Telcom 95 i Geneve. På CBIT i vår og Telecom Interactive i Geneve viste de de første produktene. På en utstilling under NORTIBs høstkonferanse på Hamar nylig ble produktene presentert i Norge.

Public Intranett
Ericssons system lanseres nå i Europa. Telia, som har kjøpt hele systemet vil ventelig være på markedet i Skandinavia med løsninger alt i desember. Og Telenor Nextel ligger ikke langt etter.

– I den første fasen er det Internett-aksessleverandører (ISPer) og bransjer/bedrifter som kan etablere lukkede brukergrupper vi henvender oss til med produktet. Det har samlenavnet Public Intranett, sier direktøren for Internett-prtodukter i Ericsson Norge, Lars Blomdal til Telecom Revy.

Telefoni og konferanser over nettet
Med en full implementasjon av Ericsson Public Intranett kan en bedrift leie eller kjøpe løsninger fra Internett-tjenestetilbyer som inkluderer både taletelefoni og videokonferanser over nettet.

Annonse
Den teknologien som ligger i bunn håndterer ikke garantert båndbredde fra ende til ende, iallfall dersom man går utenom bedriftens eget nett, men har kontrollrutiner som begrenser antall brukere etter tilgjengelig båndbredde.

Norsk dørvakt
I et slikt system trengs en dørvakt som kan holde orden på de besøkende og sørge for at det ikke slipper til flere enn det er plass til på nettet. Programvaren som har denne funksjonen kalles en Gatekeeper H.323 og er norskutviklet.

Det er en 100 prosent Java-applikasjon. Gatekeeperen sørger for båndbreddekontroll, adgangskontroll (bare autoriserte brukere), adresseoversetting og sone-styring (Zone management). Gatekeeperen har også en viktig rolle når det skal settes opp flerparts videokonferanser.

Avansert protokoll
Gatekeeperen fungerer sammen med en H.323 gateway og er LAN-protokollen for multimediakonferanser over nett som ikke gir garantert båndbredde. H.320 er den tilsvarende ISDN-protokollen, H.321 ATM og H.324 protokollen for vanlige telfonnett.

H.323 er en sammensatt ITU-spesifikasjon. Under denne paraplyen finner vi f.eks. G.711-standarden for talekomprimering, H.261 og 263 videokomperimering og T.120 for data, blant annet beregnet på applikasjonsdeling. Et av de mest sentrale punktene er å behandle lyd og video i sann tid. Her benyttes IP Multicast og en spesiell sanntids-protokoll.

Solide alliansepartnere
Det er første versjon vi nå har sett av H.323. Neste versjon kommer i januar. Protokollen har fått støtte av de fleste store telcom-selskapene samt selskaper som Microsoft, Intel, Lucent og PictureTel.

Ericsson har skaffet seg solide internasjonale alliansepartnere som java-firmaet Marimba, Bay Networks og OZ Interactive i markedsføringen spesielt av gatekeeper-løsningen.

Tre taletjenester
Du kan få tre taletjenester basert på IP-telefoni. Den ene er PC til vanlig telefon. Den andre er telefon til telefon der brukeren ikke har noen direkte føling med at trafikken går over Internett. Den tredje er telefon til PC.

Det er liten tvil om at signifikante deler av all taletrafikk vil bli Internett-basert. Prognosene spenner fra 10-30 prosent hvis vi skuer fem år framover i tid.

Men Ericsson har størst forventninger til multimedia-delen av systemet på lang sikt.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse