Annonse


Ingen snakketjeneste i Norge

– Vi har hatt kjemperespons på tjenesten her i Sverige, og det er naturlig at vi etterhvert også vurderer dette i Norge. Forslaget skal overleveres utviklingsavdelingen, sier informasjonssjef Marie Sande, i Telia InfoMedia til Dagens Telecom.

Ti års grunnforskning
Per Mattsson i Telia Promotor sier til Dagens Telecom at det ikke er noe teknisk i veien med å overføre teknikken til norske forhold. Utviklingen av selve tjenesten hos Telia i Sverige har tatt rundt ett år.

– Men ikke mindre en ti års grunnforskning ligger bak, sier Mattesson.

Maskingrammatikk
Den tekniske utfordringen ligger enkelt sakt i at uttale av navn ikke alltid følger grammatisk regler. Maskinen må derfor lære å uttale navnene. Til dette benyttes 2.500 små lydklipp som maskinen setter sammen til navn og adresser.

Annonse




– I tillegg legger vi på en naturlig betoning slik at det ikke skal hører flatt og robotaktig ut, sier Mattesson.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse