Annonse


Hvor skal basestasjonen stå?

De fleste anbefaler plassering av basestasjonen midt i det området du ønsker å bevege deg i, men gjerne nær trappeoppganger og liknende. Skal telefonen brukes ute, anbefales det å plassere telefonen nær et vindu ved den veggen som vender ut mot uteområdet, men ikke i direkte sollys.

Noen produsenter anbefaler plassering i annen etasje i bolighus, mens andre nevner brysthøyde/hodehøyde som ideelt.

Prøv deg fram>br>Vi gjorde et par forsøk med forbløffende resultat. Ved å flytte basestasjonen til andre enden av samme kontorpult, mistet vi kontakt med basestasjonen mer enn 50 meter før den målinga som ble gjort i testen. Dét taler sitt tydelige språk om å følge rådet fra én av leverandørene:

– Prøv deg fram til best mulig plassering. Det er et nitid arbeid, men lønner seg, dersom rekkevidden er et viktig poeng for deg.

Annonse
Viktig i bedrifter
Særlig de mer bedriftsorienterte DECT-systemene tilbyr forskjellige varianter av repeatere eller ekstra basestasjoner for å utvide rekkevidden.

Det er svært stor variasjon i kostnadene for å benytte slikt ekstrautstyr. Derfor er det viktig å sjekke grundig med ulike leverandører hvilke løsninger de tilbyr og hva det koster.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse