Annonse


60 millioner til IT-program

TYIN har som hovedmål å frembringe ny kunnskap om bransjer, tjenester og prosesser.

Finansiere selv
For Norges forskningsråd er det viktig at bedriftene som deltar i prosjektene selv skal finansiere en betydelig del av aktiviteten.

Den totale prosjektaktiviteten vil ligge på opp mot 150 millioner i året. Det offentlige trår til med mellom 50 og 60 millioner kroner.

Nye utfordringer
Forskningsrådets oppgave er å fungere som brobygger og katalysator i samspillet mellom forskning og næringsliv. I alt disponerer rådet over 2,6 milliarder forskningskroner.

Annonse
Større åpenhet mellom landene, friere konkurranse og en rivende teknologisk utvikling stiller stadig større krav til kunnskaper og kompetanse. Forskningsrådet kan hjelpe bedriftene i å mestre disse utfordringene.

Betydelig omfang
Hele 80 prosent av alle sysselsatte i Norge arbeider i tjenesteytende virksomhet innenfor offentlig og privat sektor. Omtrent 60 prosent av bruttonasjonalproduktet kommer fra tjenesteytende virksomhet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse